Áp suất hút thấp

Nguyên nhân:Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì.
Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn.
Van tiết lưu bị nghẹt.
Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.
Dàn lạnh bị dơ.
Lọc gió bị dơ.
Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt.
Thiếu gas.

Liên Hệ 037.777.2947 để được hỗ trợ

Yêu Cầu Gọi Tư Vấn
Bấm gọi   0377772947